SSLC Online Study Material - Social Science (Kannada Medium)


The Study Material for SSLC students of the Karnataka Board would be of much use to get good scores in the annual SSLC exams.

The material has been prepared by the well-experienced teachers of various districts of Karnataka.

It is the responsibility of the teachers to create awareness among the students to make use of this exam-targeted study material.


Click on the titles of the lessons below to get into the Online Study Material:


ಇತಿಹಾಸ:

1. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ

2. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು

3. ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ (1857)

4. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ

5. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು 20ನೇ ಶತಮಾನದ ರಾಜಕೀಯ ಆಯಾಮಗಳು

6. ಗಾಂಧೀಯುಗ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟ


ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ:

1. ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ


ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ:

1. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ದುಡಿಮೆ


ಭೂಗೋಳ:

1. ಭಾರತದ ಮೇಲ್ಮೈಲಕ್ಷಣಗಳು

2. ಭಾರತದ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕContent prepared by:
Social Science Teachers' Team, Siddapur Taluk, Sirsi Educational District.
{alertInfo}